Informacje o projekcie „Zrozumieć ¶wiat”


Publiczne Gimnazjum Nr 13

im. ¶w. Królowej Jadwigi w Białymstoku

Informacje o projekcie „Zrozumieć ¶wiat”

Okres realizacji: 01.08.2014-30.06.2015
Grup± docelow± projektu jest 220 uczniów/uczennic gimnazjum. (112 dz., 108 chł)
Celem projektu jest wzrost efektów kształcenia poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych 220 uczniów PG 13 w Białymstoku do 30.06.2015r.
Działania zaplanowane w projekcie:
• Warsztaty z doradztwa zawodowego
• Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I - III
• Koła zainteresowań dla klas I - III
• Warsztaty psychologiczne


Dokumenty :

Zapytanie ofertowe – trenerzy
Zapytanie ofertowe - Specjalista ds. rekrutacji i merytorycznej realizacji zadań
• Zapytanie ofertowe – wyposażenie pracowni językowej


Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa

Plan organizacyjny
Copyright © 2012 Maria & Emilian Sańko - Sawczenko. Kopiowanie jakichkolwiek elementów strony bez zgody Redakcji jest zabronione.