Dokumenty


Publiczne Gimnazjum Nr 13

im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku

Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w PG13


Pobierz dokument


Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej i wysokości opłat


Pobierz dokument


Informacja dotycząca ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016


Pobierz dokument


Szkolny Program Wychowawczy


Pobierz dokument


Szkolny Program Profilaktyki


Pobierz dokument


Regulamin Rady Rodziców


Pobierz dokument


Plan pracy na rok szkolny 2012-2013


Pobierz dokument


Koncepcja pracy szkoły


Pobierz dokument


Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim


Pobierz dokument


Ubezpieczenie Ogólne warunki ubezpieczenia Edu Plus 2016


Pobierz dokument


Postanowienia dodatkowe i odmienne od ogólnych warunków ubezpieczenia Edu Plus 2016


Pobierz dokument


Copyright © 2012 Maria & Emilian Sańko - Sawczenko. Kopiowanie jakichkolwiek elementów strony bez zgody Redakcji jest zabronione.