Historia szkoły


Publiczne Gimnazjum Nr 13

im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku

Kim jesteśmy?


Publiczne Gimnazjum Nr 13 im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku zostało utworzone 1 września 1999 r. Powstało na bazie Szkoły Podstawowej Nr 33 w Białymstoku, przejmując jej tradycje, osiągnięcia oraz wypracowane przez lata metody wychowawcze i edukacyjne.

W pierwszym roku funkcjonowania placówki naukę rozpoczęło 14 oddziałów klas pierwszych. Po dziesięciu latach mury szkoły opuściło 1992 absolwentów.

W roku 2006 i 2007 został przeprowadzony w szkole generalny remont. W wyniku termomodernizacji budynek szkolny zyskał nową elewację. Z myślą o osobach niepełnosprawnych został wybudowany podjazd. Skonstruowano estetyczne ogrodzenie. Wewnątrz budynku wymieniono stolarkę okienną oraz posadzki. Wyremontowano i stworzono funkcjonalne sanitariaty, dostosowane także do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Od 2009 r. szkoła posiada także nowoczesne wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej.

W roku szkolnym 2009/2010 został utworzony oddział artystyczny " Śpiewająca Klasa"z dodatkową liczbą godzin muzyki, nad którym opiekę merytoryczną sprawuje Uniwersytet Muzyczny w Warszawie z Wydziałem Instrumentalno - Pedagogicznym w Białymstoku

Niezwykle ważnym dla społeczności szkolnej wydarzeniem było nadanie gimnazjum imienia św. Królowej Jadwigi. Uroczystość odbyła się 14 czerwca 2010 r. Od tego dnia szkoła posiada sztandar.

Dnia 15 grudnia 2011 r. zostało powołane Stowarzyszenie "Jesteśmy Dla Ciebie", którego głównym celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie młodzieży oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W lutym 2012 r. zostało spełnione jedno z marzeń zarówno naszej młodzieży, jak i nauczycieli - w szkole powstała w nowoczesna pracownia językowa.

Copyright © 2012 Maria & Emilian Sańko - Sawczenko. Kopiowanie jakichkolwiek elementów strony bez zgody Redakcji jest zabronione.