Ważne komunikaty


Publiczne Gimnazjum Nr 13

im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku

Obiady

Koszt zakupu obiadów w miesiącu czerwcu 2017 r. wynosi 24,00 zł. (8 dni żywieniowych). Wpłat proszę dokonywać wyłącznie przelewem do dnia 31 maja 2017 r. bezpośrednio na rachunek bankowy szkoły nr:
55 1240 2890 1111 0010 3572 7922
Bank Pekao SA II O/Białystok

według wzoru:

Odbiorca wpłaty:
Publiczne Gimnazjum Nr 13
im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku
ul. Piastowska 3D, 15-207 Białystok

w tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, oraz okres za jaki się wpłaca np.:
Jaś Kowalski kl. IA - obiady za V.2017 r.

UWAGA
W przypadku zgłaszanych odwołań obiadów w miesiącu kwietniu, przy wpłacie za maj proszę o uzgodnienie telefoniczne kwoty do wpłaty pod nr tel. 85 740-30-96 lub 517 112 321 (księgowość szkoły).
W przypadku dokonania przelewu w godzinach popołudniowych w dniu 31 maja proszę o poinformowanie telefoniczne o dokonanej wpłacie w celu dokonania zamówienia obiadu dla dziecka.

Dodano:24.05.2017r.

Obiady

Koszt zakupu obiadów w miesiącu maju 2017 r. wynosi 54,00 zł. (18 dni żywieniowych). Wpłat proszę dokonywać wyłącznie przelewem do dnia 05 maja 2017 r. bezpośrednio na rachunek bankowy szkoły nr:
55 1240 2890 1111 0010 3572 7922
Bank Pekao SA II O/Białystok

według wzoru:

Odbiorca wpłaty:
Publiczne Gimnazjum Nr 13
im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku
ul. Piastowska 3D, 15-207 Białystok

w tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, oraz okres za jaki się wpłaca np.:
Jaś Kowalski kl. IA - obiady za V.2017 r.

UWAGA
W przypadku zgłaszanych odwołań obiadów w miesiącu kwietniu, przy wpłacie za maj proszę o uzgodnienie telefoniczne kwoty do wpłaty pod nr tel. 85 740-30-96 lub 517 112 321 (księgowość szkoły).
W przypadku dokonania przelewu w godzinach popołudniowych w dniu 05 maja proszę o poinformowanie telefoniczne o dokonanej wpłacie w celu dokonania zamówienia obiadu dla dziecka.

Dodano:05.04.2017r.

Obiady

Koszt zakupu obiadów w miesiącu kwietniu 2017 r. wynosi 39,00 zł. (13 dni żywieniowych). Wpłat proszę dokonywać wyłącznie przelewem do dnia 31 marca 2017 r. bezpośrednio na rachunek bankowy szkoły nr:

55 1240 2890 1111 0010 3572 7922
w Banku Pekao SA II O/Białystok

według wzoru:
Odbiorca wpłaty:
Publiczne Gimnazjum Nr 13
im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku
ul. Piastowska 3D, 15-207 Białystok

w tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, oraz okres za jaki się wpłaca np.:

Jaś Kowalski kl. IA – obiady za IV.2017 r.

UWAGA
W przypadku dokonania przelewu w godzinach popołudniowych w dniu 31 marca proszę o poinformowanie telefoniczne o dokonanej wpłacie w celu dokonania zamówienia obiadu dla dziecka.


Dodano: 29.03.2017r.

Obiady

Koszt zakupu obiadów w miesiącu marcu 2017 r. wynosi 69,00 zł. Wpłat proszę dokonywać wyłącznie przelewem do dnia 27 lutego 2017 r. bezpośrednio na rachunek bankowy szkoły nr:

55 1240 2890 1111 0010 3572 7922
w Banku Pekao SA II O/Białystok

według wzoru:
Odbiorca wpłaty:
Publiczne Gimnazjum Nr 13
im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku
ul. Piastowska 3D, 15-207 Białystok

w tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, oraz okres za jaki się wpłaca np.:

Jaś Kowalski kl. IA – obiady za III.2017 r.

UWAGA
W przypadku zgłaszanych odwołań obiadów w miesiącu lutym, przy wpłacie za marzec proszę o uzgodnienie telefoniczne kwoty do wpłaty pod nr tel. 85 740-30-96 lub 517 112 321 (księgowość szkoły). W przypadku dokonania przelewu w godzinach rannych na dany dzień proszę o poinformowanie telefoniczne najpóźniej do godz. 9.00 w celu dokonania zamówienia obiadu dla dziecka.


Dodano: 19.02.2017r.

Obiady

Koszt zakupu obiadów w miesiącu Lutym 2017 r. wynosi 51,00 zł. Wpłat proszę dokonywać wyłącznie przelewem do dnia 02. lutego 2017 r. bezpośrednio na rachunek bankowy szkoły nr:

55 1240 2890 1111 0010 3572 7922
w Banku Pekao SA II O/Białystok

według wzoru:
Odbiorca wpłaty:
Publiczne Gimnazjum Nr 13
im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku
ul. Piastowska 3D, 15-207 Białystok

w tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, oraz okres za jaki się wpłaca np.:

Jaś Kowalski kl. IA – obiady za II.2017 r.

UWAGA
W przypadku zgłaszanych odwołań obiadów w miesiącu styczniu, przy wpłacie za luty proszę o uzgodnienie telefoniczne kwoty do wpłaty pod nr tel. 85 740-30-96 lub 517 112 321 (księgowość szkoły). W przypadku dokonania przelewu w godzinach rannych na dany dzień proszę o poinformowanie telefoniczne najpóźniej do godz. 9.00 w celu dokonania zamówienia obiadu dla dziecka.


Dodano: 03.02.2017r.

Obiady

Wpłaty za obiady na miesiąc Styczeń 2017 r. będą przyjmowane w księgowości w dniach:

02.I.2017 (Poniedziałek 8:00-11:30)
04.I.2017 (Środa 8:00-15:00)
Cena obiadów za Styczeń – 27,00 zł


Dodano: 24.12.2016r.

Obiady

Wpłaty za obiady na miesiąc Grudzień 2016 r. będą przyjmowane w księgowości w dniach:

25.XI.2016 (Piątek 8:00-15:00)
28.XI.2016 (Poniedziałek 8:00-11:00)
30.XI.2016 (Środa 8:00-15:00)

Cena za 1 obiad – 3,00 zł
Cena obiadów za Grudzień – 45,00 zł


Dodano: 26.11.2016r.

Obiady

Wpłaty za obiady na miesiąc Listopad 2016 r. będą przyjmowane w księgowości w dniach:

24.X.2016 (Poniedziałek 8:00-11:00)
26.X.2016 (Środa 8:00-15:00)
28.X.2016 (Piątek 8:00-12:00)

Cena za 1 obiad – 3,00 zł
Cena obiadów za Listopad – 60,00 zł


Dodano: 24.10.2016r.

Obiady

Wpłaty na obiady za miesiąc październik 2016 r. (19 dni żywieniowych) w kwocie 57,00 zł. będą przyjmowane w księgowości szkoły w dniach:

26.IX.2016 r. – w godz. 7.45 - 11.45
28.IX.2016 r. – w godz. 7.45 – 15.00
30.IX.2016 r. – w godz. 7.45 – 15.00
lub bezpośrednio na rachunek bankowy szkoły nr:
55 1240 2890 1111 0010 3572 7922
w Banku Pekao SA II O/Białystok


Dodano: 23.09.2016r.

Informacja dotycząca ubiegania się o stypendium szkolne na Rok Szkolny 2016/2017

Kryterium dochodowe:
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł. (netto) /Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2015 r. poz. 1058.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego oraz szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o stypendium znajdują się na stronie internetowej www.bialystok.pl zakładce EDUKACJA<
Wnioski należy składać do pedagoga szkolnego do dnia 15 września 2016 r.


Dodano: 30.08.2016r.

Obiady

Informujemy, że w roku szkolnym 2016/2017 obiady do szkoły będą dostarczane przez firmę cateringową: ”Casablanca Catering sp. z o.o.”
Cena za 1 obiad – 3,00 zł.

Wpłaty na obiady za miesiąc wrzesień 2016 r. (od 12 do 30.IX. - 15 dni żywieniowych) w kwocie 45,00 zł. będą przyjmowane w księgowości szkoły w dniach:
02.IX.2016 r. – w godz. 7.45 - 15.00
05.IX.2016 r. – w godz. 7.45 – 11.45
07,09.IX.2016 r. – w godz. 7.45 – 15.00

lub bezpośrednio na rachunek bankowy szkoły nr:
55 1240 2890 1111 0010 3572 7922
w Banku Pekao SA II O/Białystok

Uwaga!Wpłaty na konto można dokonywać od 01 września 2016 r.
Nie należy dokonywać wpłat w miesiącu sierpniu.


Dodano: 24.08.2016r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

Zebranie dot. organizacji roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 30 sierpnia 2016 r. (wtorek) o godz. 9.00


Dodano: 24.08.2016r.

Szkolenie – wdrażanie e-dziennika firmy „Librus”

Szkolenie odbędzie się dnia 29 sierpnia 2016 r. (poniedziałek) w godz. 9.00-11.30 w sali 209.


Dodano: 24.08.2016r.
Copyright © 2012 Maria & Emilian Sańko - Sawczenko. Kopiowanie jakichkolwiek elementów strony bez zgody Redakcji jest zabronione.