Ważne komunikaty


Publiczne Gimnazjum Nr 13

im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku

Uroczyste zakończenie zajęć szkolnych w roku szkolnym 2012/2013

Klasy III
27 czerwca 2013 r. godzina 16.30 – sala gimnastyczna

Klasy I i II
28 czerwca 2013 r. godzina 9.15 – sala gimnastyczna

Dodano: 24.06.2013r.

Kiermasz podręczników używanych

W dniu 26 czerwca 2013r. (środa) w godzinach 9.00 – 13.00 w gimnazjum, na parterze, odbędzie się kiermasz podręczników używanych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych zakupem lub sprzedażą podręczników!


Podręczniki kl1

Podręczniki kl2

Podręczniki kl3
Dodano: 03.06.2013r.

Wykłady otwarte dla rodziców

Serdecznie zapraszam wszystkie osoby chętne do udziału w wykładach otwartych dla rodziców, opiekunów prawnych dzieci i młodzieży. Wykłady będą odbywały się w ETAP-ie Ośrodku Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku przy ul. Włókienniczej 7, II piętro, sala nr 6. Udział w wykładach jest bezpłatny.

Data/godzinaImię i nazwisko prowadzącegoTemat
15.04.2013 r.
godz. 18.00-20.00
Elżbieta PowichrowskaPrzyczyny zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży
20.05.2013 r.
godz. 18.00-20.00
Katarzyna Kaszek-IdźkowskaUzależnienie od komputera, Internetu
17.06.2013 r.
godz. 18.00-20.00
Andrzej KarolczykWychowanie w duchu empatii
Emilia Sawicka – Grygorczuk
Dodano: 12.04.2013r.

Lekcje skrócone

Dzwonki 18.03 (poniedziałek), 20.03 (środa)
Lekcje skrócone
1. 9.30 - 10.00
2. 10.05 - 10.35
3. 10.40 - 11.10
4. 11.15 - 11.45
5. 12.05 - 12.35
6. 12.40 - 13.10
7. 13.15 - 13.45
8. 13.50 - 14.20

Dodano: 28.02.2013r.

Warsztaty - Szkoła dla rodziców

Zachęcamy rodziców i dzieci do udziału w zajęciach, których celem jest między innymi doskonalenie umiejętności porozumiewania się. W ramach programu realizowane będą dwa równoległe bloki zajęć:

- dla rodziców – warsztaty „Szkoła dla rodziców. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?” prowadzone przez psychologa Agnieszkę Kulmacz i pedagoga Emilię Sawicką – Grygorczuk, obejmujące 10 cotygodniowych spotkań po trzy godziny zegarowe; podczas zajęć rodzice będą poszukiwali odpowiedzi na pytania:

• Jak kochać mądrze, okazywać szacunek dla uczuć i potrzeb dziecka, akceptować trudności i ograniczenia, obdarzać zaufaniem, dostrzegać starania i mocne strony, poświęcać czas i uwagę?
• Jak nauczyć dziecko respektowania ograniczeń, egzekwować wymagania, pozwolić ponieść dziecku konsekwencje niewłaściwych zachowań?

- dla dzieci – zajęcia socjoterapeutyczne „Rozwiń skrzydła!” prowadzone przez psychologa Agnieszkę Kulmacz, obejmujące 12 spotkań po 90 minut, skoncentrowane m.in. na:

• odkrywaniu swoich mocnych stron i wzmocnieniu poczucia własnej wartości,
• uświadomieniu ról podejmowanych w grupie,
• doskonaleniu umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji,
• doskonaleniu umiejętności społecznych m.in. porozumiewania się, współpracy, asertywnej obrony,
• rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Każda grupa będzie się składać z ok. 12 uczestników.

Zachęcamy szczególnie rodziców dzieci, które doświadczają trudności w relacjach z innymi, wykazują nieśmiałość i niepewność w radzeniu sobie z trudnościami.

Zajęcia rozpoczną się w marcu. Odbywać się będą w świetlicy szkolnej w czwartki w godz. 16.00 – 19.00 (rodzice) oraz w piątki w godz. 13.30 – 15.00 (dzieci). O terminie rozpoczęcia zajęć zainteresowane osoby zostaną powiadomione telefonicznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 740 30 95 (Agnieszka Kulmacz) lub 85 740 30 93 (Emilia Sawicka – Grygorczuk).
Zapraszamy!

Agnieszka Kulmacz
Emilia Sawicka – Grygorczuk
Dodano: 06.02.2013r.

Konsultacje dla rodziców w II semestrze roku szkolnego 2012/2013

DataNauczyciele przedmiotów
26 lutego 2013r.
(wtorek)
godz. 17.00–18.00
j. polski, j. angielski, j. niemiecki,
historia, WOS, zaj. artystyczne,
plastyka, muzyka, WF, psycholog, pedagog
27 lutego 2013r.
(środa)
godz. 17.00–18.00
matematyka, fizyka, chemia, geografia,
biologia, edukacja dla bezpieczeństwa,
informatyka, zaj. techniczne, religia
9 kwietnia 2013r.
(wtorek)
godz. 17.00–18.00
j. polski, j. angielski, j. niemiecki,
historia, WOS, zaj. artystyczne,
plastyka, muzyka, WF, psycholog, pedagog
10 kwietnia 2013r.
(środa)
godz. 17.00–18.00
matematyka, fizyka, chemia, geografia,
biologia, edukacja dla bezpieczeństwa,
informatyka, zaj. techniczne, religia
20 maja 2013r.
(poniedziałek)
godz. 17.30–18.30
wszyscy nauczyciele,
Informacja o numerach sal, w których odbywają się konsultacje - na miejscu.
Dodano: 16.01.2013r.

Czytam więc wiem

Dyrekcja Szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 13 im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku oraz jej społeczność uczniowska składa wyrazy podziękowania firmie Lwy Nieruchomości - Mecenasowi Wiedzy, która w ramach kampanii społecznej CZYTAM, WIĘC WIEM zorganizowanej przez Kurier Poranny i Gazetę Współczesną ufundowała szkole prenumeratę dziennika „Kurier Poranny” na okres styczeń – luty 2013r.
Jesteśmy przekonani, że wszelkie działania, mające na celu promocję czytelnictwa, przyczyniać się będą do budowania otwartego na świat, oczytanego społeczeństwa.

Lech Kozłowski
Dodano: 10.01.2013r.

Zebranie informacyjne dla rodziców oraz spotkanie z doradcami zawodowymi

Dnia 12 grudnia 2012r. w naszym gimnazjum odbędzie się:
- od godz. 17.00 zebranie informacyjne dla rodziców,
- od godz. 17.30 do 18.45 dyżury nauczycieli,
- od godz. 16.30 w sali 210 spotkanie z doradcami zawodowymi Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Białymstoku adresowane do rodziców uczniów klas III na temat: "Jak pomóc dziecku wybrać drogę zawodową?"

Dodano: 06.12.2012r.

Nabożeństwo w cerkwi św. Mikołaja

Nabożeństwo w cerkwi św. Mikołaja

Dnia 27 listopada 2012r. (wtorek) o godz. 17.00 w katedralnej cerkwi św. Mikołaja (ul. Lipowa), będzie sprawowany akatyst z molebniem przed relikwiami świętego młodzieńca Gabriela, patrona młodzieży i dzieci prawosławnej w Polsce. Nabożeństwo będzie sprawowane w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników Naszego Gimnazjum.
Bardzo proszę o obecność uczniów i rodziców w tym dniu na nabożeństwie, aby wspólnie wznieść nasze modlitwy o pomyślność i pomoc Bożą w trudach dnia codziennego za wstawiennictwem św. męczennika Gabriela. Relikwie św. męczennika Gabriela znajdują się w cerkwi św. Mikołaja już od ponad 20 lat. W tym roku we wrześniu odbyły się uroczystości z okazji XX Rocznicy Przeniesienia Relikwii z Grodna do Białegostoku. Można napisać wcześniej karteczkę o zdrowie wszystkich najbliższych członków rodziny i przekazać katechecie.

ks. diakon Paweł Szwed
Dodano: 24.11.2012r.

Dzień Edukacji Narodowej

Spotkanie młodzieży z pisarką

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wielu nauczycieli naszego gimnazjum otrzymało nagrody i odznaczenia państwowe i resortowe za osiągnięcia pedagogiczne, sukcesy wychowawcze, zaangażowanie w życie szkoły i działalność na rzecz lokalnej społeczności.
Medale za Długoletnią Służbę otrzymali:
- złoty :Wiesława Kierdelewicz, Włodzimierz Mackiewicz i Irena Turowska;
- srebrny: Lucyna Rożko-Purta;
- brązowy: Małgorzata Ostapowicz.
Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali odznaczeni: Włodzimierz Mackiewicz, Małgorzata Ostapowicz, Lucyna Rożko-Purta.
Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku wyróżniono dyrektora Lecha Kozłowskiego i wicedyrektor Irenę Turowską.
Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali: ks. Jarosław Ciuchna, Magdalena Danowska, Daniel Duzikowski, Kinga Konopko, Beata Kosińska, Agnieszka Kulmacz , Izabela Makarewicz, Dorota Pikus, Ewa Rosińska, Ewa Sajewicz, Maria Sańko-Sawczenko, Renata Tarazewicz, ks. Paweł Szwed, Krzysztof Zadykowicz, Agnieszka Zielenkiewicz.
Dyrektor Szkoły przyznał również nagrody pracownikom administracji.

Irena Turowska
Dodano: 30.10.2012r.

Informacja o wrześniowej Radzie Pedagogicznej i spotkaniu wychowawców z rodzicami

Dnia 18 września 2012 r. (wtorek) o godzinie 14:15 w sali 210 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej.

Zebrania informacyjne dla rodziców dnia 24 września 2012 r. (poniedziałek):

• godzina 17:00 klasy I, II, III, wybory rad oddziałowych, zapoznanie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

• godzina 17:40 spotkanie przedstawiciela klasy z dyrektorem szkoły w sali 210, wybór Rady Rodziców.

Lech Kozłowski
Dodano: 13.09.2012r.
Copyright © 2012 Maria & Emilian Sańko - Sawczenko. Kopiowanie jakichkolwiek elementów strony bez zgody Redakcji jest zabronione.